Dodawanie do koszyka

Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Monter w budownictwie

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Monter w budownictwie

 • Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Zna podstaw budownictwa i materiałów budowlanych;
 • Wykonuje rysunki budowlane i pomiary w budownictwie;
 • Zna podstawy technologii robót wykończeniowych;
 • Zna technologię montażu ścian działowych, sufitów;
 • Zna zasady budowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
 • Zna technologie robót malarskich, tapicerskich, posadzkarskich;
 • Zna technologie robót okładzinowych;
 • Zna podstawy dokumentacji budowlanej;
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania;
 • Potrafi odbierać roboty budowlane;
 • Zna normy, katalogi oraz instrukcje montażu systemów suchej zabudowy;

Inne w kategorii

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media