Dodawanie do koszyka

Specjalista ds. zamówień publicznych

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Specjalista ds. zamówień publicznych

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Specjalista ds. zamówień publicznych

 1. Źródła prawa dotyczące zamówień publicznych;
 2. Wprowadzenie do przepisów ustawy- Prawo Zamówień Publicznych;
 3. Zasady udzielania zamówień;
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia;
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty;
 6. Dokumentowanie postępowań;
 7. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
 8. Zamówienia sektorowe;
 9. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi;
 10. Rada Zamówień Publicznych;
 11. Kontrola udzielania zamówień;
 12. Krajowa Izba Odwoławcza;
 13. Analiza wybranych orzeczeń związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

Inne w kategorii Zamówienia publiczne

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media