Dodawanie do koszyka

Opiekun osób starszych z elementami dietetyki i animacji czasu wolnego

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Opiekun osoby starszej

  Animator czasu wolnego

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Opiekun osoby starszej

 • Należycie wykonuje zadania opiekuna osób starszych;
 • Zna proces starzenia się organizmu człowieka;
 • Zna podstawy psychologii, anatomii i fizjologii;
 • Umiejętnie wykonuje pierwszą pomoc przedmedyczną;
 • Stosuje zasady BHP, ochronę przed zakażeniem, dezynfekcję;
 • Umie opiekować się osobą chorą i niesamodzielną;
 • Potrafi pielęgnować osoby starsze;
 • Ma wiedzę na temat chorób wieku podeszłego;
 • Zna i stosuje zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych;

Animator czasu wolnego

 • Zna rolę animatora i jego podstawowe zadania;
 • Umie przekonać do siebie różne grupy wiekowe;
 • Skręca i modeluje balony;
 • Posiada wiedzę na temat face paintingu;
 • Samodzielnie wykonuje wielkie bańki oraz przygotowuje stanowisko pracy;
 • Zna rodzaje gier i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Integruje grupę;
 • Wykonuje z grupą ćwiczenia i zabawy z chustą animacyjną;

Inne w kategorii Opiekunowie osób starszych Edukacja

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media