Dodawanie do koszyka

Specjalista ds. sprzedaży z elementami logistyki i obsługą biura

250 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pracownik biurowy

  Pracownik działu logistyki

  Specjalista ds. handlu

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 250 PLN

Zamówienie zrealizujesz poprzez:

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pracownik biurowy

 • Zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji akt osobowych pracowników;
 • Rejestry urlopów, zwolnień lekarskich, badań okresowych, rozliczenie diet;
 • Prowadzenie korespondencji;
 • Prowadzenie dokumentacji prawnej i dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych;
 • Organizowanie przepływu informacji w instytucji;
 • Nabywanie materiałów, druków, sprzętu biurowego;
 • Kompletowanie, kontrolowanie i porządkowanie aktów i dokumentów;
 • Obsługiwanie urządzeń techniki biurowej, m.in.: maszyny do pisania, kserokopiarki;
 • Organizowanie prac związanych z konserwacją sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń;
 • Obsługa komputera;
 • RODO- podstawowe informacje;

Pracownik działu logistyki

 • Planuje i obsługuje procesy logistyczne związane z zaopatrzeniem i produkcją;
 • Obsługuje dostawców i klientów w łańcuchu logistycznym;
 • Sporządza protokoły niezgodności;
 • Przygotowuje dane dotyczące procesów logistycznych;
 • Planuje pracę zespołową w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych;

Specjalista ds. handlu

 • Zapoznał się z prawami, obowiązkami oraz specyfiką zawodu "Handlowiec";
 • Zna pojęcia takie jak: reklamacja, rękojmia i gwarancja;
 • Obsługuje kasę fiskalną oraz wykorzystuje wiedzę z obsługi terminala płatniczego;
 • Umie organizować i prowadzić działania reklamowe i marketingowe przedsiębiorstwa;
 • Organizuje pracę w zakresie przyjmowanie dostaw;
 • Przygotowuje towar do sprzedaży;
 • Sporządza sprawozdania z realizowanych działań;

Inne w kategorii Pracownicy biurowi Logistyka Handlowiec

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media