Dodawanie do koszyka

Pracownik terenów zielonych

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Ogrodnik terenów zieleni

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Ogrodnik terenów zieleni

 • Zna zagrożenia i przepisy BHP przy przygotowaniu terenów zielonych oraz obsłudze sprzętu;
 • Zna zagrożenia oraz środki ochronne stosowane przy pracach ogrodniczych;
 • Zna zagrożenia i przepisy BHP przy pracach transportowych;
 • Zna zasady udzielania pierwszej pomocy;
 • Potrafi pracować z planem zagospodarowania przestrzennego, rysunkami i szkicami terenu;
 • Zna przepisy prawa dotyczące terenów zielonych;
 • Potrafi wykonać prace ziemne na terenach przeznaczonych pod zasiew i zasadzenie;
 • Potrafi przygotować teren pod zasiew i sadzenie;
 • Zna gleby, ich rodzaje i procesy glebotwórcze praz własności fizyczne i chemiczne;
 • Zna rośliny stosowane na terenach zielonych oraz walory dekoracyjne i użytkowe roślin;
 • Zna warunki siedliskowe roślin stosowanych na terenach zielonych;
 • Potrafi rozmnażać generatywnie i wegetatywnie rośliny, zna metody siewu i sadzenia roślin;
 • Potrafi pielęgnować rośliny przed kiełkowaniem;
 • Potrafi wykonać trawniki, kwietniki, rabatki oraz stosować nawozy organiczne i mineralne;
 • Zna potrzeby nawozowe roślin ozdobnych oraz stosuje środki nawozowe na terenach zielonych;
 • Zna choroby i szkodniki roślin ozdobnych oraz stosuje środki ochrony roślin na terenach zielonych;
 • Potrafi nawadniać oraz pielęgnować rośliny na terenach zielonych;
 • Potrafi pielęgnować trawniki, krzewy ozdobne oraz zna maszyny i narzędzia do prac ziemnych;
 • Potrafi organizować prace na terenach zielonych;

Inne w kategorii Ogrodnictwo

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media