Dodawanie do koszyka

Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu

 • WIEDZA: charakteryzuje i omówia rolę i zadania przedstawiciela handlowego;
 • WIEDZA: wskazuje różnice pomiędzy sprzedażą a odsprzedażą i cele przedstawiciela handlowego;
 • WIEDZA: omawia sposoby i techniki raportowania sprzedaży w różnym ujęciu czasowym;
 • WIEDZA: charakteryzuje procesy zakupowe;
 • WIEDZA: zna zasady skutecznego kontaktu z klientem i budowania komunikacji prokonsumenckiej;
 • WIEDZA: zna zasady skutecznej prezentacji produktu i oferty sprzedaży;
 • WIEDZA: wskazuje techniki radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w kontakcie z klientem;
 • WIEDZA: wymienić błędy popełniane przez handlowców;
 • WIEDZA: zna zasady monitoringu i sposobów skutecznej egzekucji należności;
 • WIEDZA: zna podstawy i narzędzia marketingu oraz planu marketingowego;
 • UMIEJĘTNOŚCI: stosuje zasady BHP, ochrony ppoż. i środki ochrony indywidualnej;
 • UMIEJĘTNOŚCI: profesjonalnie obsługuje klienta, urządzenia biurowe (komputer, drukarka, fax);
 • UMIEJĘTNOŚCI: zna proste programy do fakturowania i samodzielnie prezentuje ofertę;
 • UMIEJĘTNOŚCI: zna podstawowe czynności handlowe, planuje i organizować spotkania handlowe;
 • UMIEJĘTNOŚCI: zamawia, fakturuje, rozlicza/raportuje sprzedaż, bada potrzeby i oczekiwania klientów;
 • UMIEJĘTNOŚCI: radzi sobie z sytuacjami trudnymi w kontakcie z klientem;
 • KOMPETENCJE SPOŁECZNE: przestrzega etyki zawodowej, współpracuje z klientami;
 • KOMPETENCJE SPOŁECZNE: wykonuje sumiennie i samodzielnie powierzone zadania;
 • KOMPETENCJE SPOŁECZNE: rozwiązuje problemy, potrafi pracować w formie zorganizowanej;
 • KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ocenia swoje działania wykonywane ze współpracownikami;

Inne w kategorii Sprzedawca

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media