Dodawanie do koszyka

Pracownik biurowy z obsługą magazynu

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pracownik administracyjno- biurowy

  Magazynier

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pracownik administracyjno- biurowy

 • Zakłada i prowadzi dokumentację i ewidencję akt osobowych pracowników;
 • Prowadzi rejestr urlopów, zwolnień lekarskich, badań okresowych, rozliczenia diet;
 • Prowadzi korespondencję wychodzącą i przychodzącą;
 • Prowadzi dokumentację prawną i dokumentację spraw kancelaryjno-biurowych;
 • Organizuje przepływ informacji w instytucji;
 • Nabywa materiały biurowe;
 • Kompletuje, kontroluje i porządkuje akta i dokumenty;
 • Obsługuje urządzenia techniki biurowej;
 • Organizuje prace związane z konserwacją sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń;
 • Obsługuje podstawowe programy komputerowe;
 • Zna i stosuje zasady ochrony danych osobowych;

Magazynier

 • Przyjmuje towary do magazynu, uczestniczy w odbiorze ilościowym i jakościowym, raportuje;
 • Wydaje towary z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych;
 • Potrafi rozmieszczać i układać przyjęte towary na wyznaczonej powierzchni magazynowej;
 • Potrafi zabezpieczać towary przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą;
 • Zna zasady prawidłowego oznakowania składowanych towarów;
 • Potrafi przestrzegać terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań;
 • Utrzymymuje porządek i czystość w magazynie oraz przejezdności dróg transportowych;
 • Przestrzega PPOŻ oraz BHP;
 • Zna zasady pracy z programami komputerowymi do magazynowania;
 • Potrafi nadzorować pracę innych osób zatrudnionych w magazynie;

Inne w kategorii Pracownicy biurowi Magazynier

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media