Dodawanie do koszyka

Pracownik biurowy z obsługą magazynu

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pracownik biurowy

  Magazynier

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Zamówienie zrealizujesz poprzez:

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pracownik biurowy

 • Zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji akt osobowych pracowników;
 • Rejestry urlopów, zwolnień lekarskich, badań okresowych, rozliczenie diet;
 • Prowadzenie korespondencji;
 • Prowadzenie dokumentacji prawnej i dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych;
 • Organizowanie przepływu informacji w instytucji;
 • Nabywanie materiałów, druków, sprzętu biurowego;
 • Kompletowanie, kontrolowanie i porządkowanie aktów i dokumentów;
 • Obsługiwanie urządzeń techniki biurowej, m.in.: maszyny do pisania, kserokopiarki;
 • Organizowanie prac związanych z konserwacją sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń;
 • Obsługa komputera;
 • RODO- podstawowe informacje;

Magazynier

 • Przyjmuje towary do magazynu, uczestniczy w odbiorze ilościowym i jakościowym, raportuje;
 • Wydaje towary z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych;
 • Potrafi rozmieszczać i układać przyjęte towary na wyznaczonej powierzchni magazynowej;
 • Potrafi zabezpieczać towary przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą;
 • Zna zasady prawidłowego oznakowania składowanych towarów;
 • Potrafi przestrzegać terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań;
 • Utrzymymuje porządek i czystość w magazynie oraz przejezdności dróg transportowych;
 • Przestrzega PPOŻ oraz BHP;
 • Zna zasady pracy z programami komputerowymi do magazynowania;
 • Potrafi nadzorować pracę innych osób zatrudnionych w magazynie;

Inne w kategorii Pracownicy biurowi Magazynier

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media