Dodawanie do koszyka

Specjalista ds. handlu z elementami logistyki

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pracownik działu logistyki

  Specjalista ds. handlu

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pracownik działu logistyki

 • Planuje i obsługuje procesy logistyczne związane z zaopatrzeniem i produkcją;
 • Obsługuje dostawców i klientów w łańcuchu logistycznym;
 • Sporządza protokoły niezgodności;
 • Przygotowuje dane dotyczące procesów logistycznych;
 • Planuje pracę zespołową w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych;

Specjalista ds. handlu

 • Zapoznał się z prawami, obowiązkami oraz specyfiką zawodu "Handlowiec";
 • Zna pojęcia takie jak: reklamacja, rękojmia i gwarancja;
 • Obsługuje kasę fiskalną oraz wykorzystuje wiedzę z obsługi terminala płatniczego;
 • Umie organizować i prowadzić działania reklamowe i marketingowe przedsiębiorstwa;
 • Organizuje pracę w zakresie przyjmowanie dostaw;
 • Przygotowuje towar do sprzedaży;
 • Sporządza sprawozdania z realizowanych działań;

Inne w kategorii Logistyka Handlowiec

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media