Dodawanie do koszyka

Kadry i płace z praktyczną obsługą programu PŁATNIK i GRATYFIKANT

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Specjalista ds. kadr

  Obsługa programu Gratyfikant

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Specjalista ds. kadr

 • Zna przepisy prawa pracy i zasady prowadzenia polityki kadrowej w organizacji;
 • Potrafi prowadzić dokumentację kadrową, obsługiwać procesy związane z zatrudnianiem;
 • Ewidencjonuje czasu pracy, kontroluje uprawnienia pracownicze;
 • Potrafi opracować i aktualizować informacje o potrzebach kadrowych jednostki;
 • Potrafi selekcjonować kandydatów do pracy;
 • Zna zasady opracowywania regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem;
 • Potrafi prowadzić sprawy związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;

Obsługa programu Gratyfikant

 • Wprowadzenie danych, uzupełnianie oraz weryfikowanie parametrów i słowników;
 • Znajomość obsługi ewidencji osobowej, umowy o pracę, ewidencji czasu pracy;
 • Potrafi obsługiwać w programie umowy cywilno-prawne, lista płac i wypłaty;
 • Zna zasady prowadzenia karty przychodów pracowników;
 • Wypełnia deklaracje skarbowe i przelewy;

Inne w kategorii Kadry Kadry i płace

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media