Dodawanie do koszyka

Robotnik budowlany

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Robotnik budowlany - zagadnienia teoretyczne

  Robotnik budowlany - zagadnienia praktyczne

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Robotnik budowlany - zagadnienia teoretyczne

 • Zna zasady BHP, PPOŻ, ochrona środowiska i pomoc przedlekarska;
 • Zna podstawy prawa pracy;
 • Zna właściwości materiałów budowlanych oraz do robót wykończeniowych;
 • Zna maszyny i narzędzia w pracach ogólnobudowlanych;
 • Zna technologię prac ogólnobudowlanych;
 • Potrafi czytać rysunek techniczny; Przedmiar, obmiar robót;
 • Zna zasady magazynowania i konserwacji sprzętu i materiałów;
 • Umie organizować stanowiska pracy do wykonywania robót wykończeniowych;

Robotnik budowlany - zagadnienia praktyczne

 • Wykonuje roboty betoniarskie i zbrojarskie na podstawie dokumentacji technicznej;
 • Umie przygotować narzędzia, sprzęt, materiały, mieszankę betonową;
 • Potrafi wykonywać roboty ziemne, podsypki, brukować nawierzchnie;
 • Wykonuje izolacje wodochronne, termiczne i akustyczne oraz zaprawy;
 • Montuje rusztowania do robót murarskich;
 • Zna zasady wykonywania murów i ścian z różnych materiałów, lica tynku;
 • Wykonuje tynk 1/2/3-warstwowy oraz tynk z płyt gipsowo –kartonowych;
 • Wykonuje tynki sposobem mechanicznym, roboty okładzinowe i podłogowe;
 • Potrafi wykonać roboty glazurniczo –posadzkarskie oraz malować;

Inne w kategorii Budownictwo

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media