Dodawanie do koszyka

Specjalista ds.sprzedaży z elementami zarządzania magazynem

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Magazynier

  Handlowiec

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Magazynier

 • Przyjmuje towary do magazynu, uczestniczy w odbiorze ilościowym i jakościowym, raportuje;
 • Wydaje towary z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych;
 • Potrafi rozmieszczać i układać przyjęte towary na wyznaczonej powierzchni magazynowej;
 • Potrafi zabezpieczać towary przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą;
 • Zna zasady prawidłowego oznakowania składowanych towarów;
 • Potrafi przestrzegać terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań;
 • Utrzymymuje porządek i czystość w magazynie oraz przejezdności dróg transportowych;
 • Przestrzega PPOŻ oraz BHP;
 • Zna zasady pracy z programami komputerowymi do magazynowania;
 • Potrafi nadzorować pracę innych osób zatrudnionych w magazynie;

Handlowiec

 • Zapoznał się z prawami i obowiązkami oraz specyfiką zawodu handlowiec.;

 • Zna pojęcia takie jak: reklamacja ,rękojmia, gwarancja.;

 • Obsługuje kasę fiskalną.;

 • Praktycznie wykorzystuje wiedzę podczas obsługi terminala płatniczego.;

 • Umie organizować pracę w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.;

 • Potrafi wykonywać pracę związaną z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.;

 • Umie organizować i prowadzić działania reklamowe i marketingowe.;

Inne w kategorii Magazynier Handlowiec

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media