Dodawanie do koszyka

Asystent ds.księgowości z elementami e-marketingu

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Księgowość

  Marketing internetowy

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Księgowość

 • Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego i VAT;
 • Charakterystyka i ewidencja aktywów trwałych;
 • Ewidencja środków pieniężnych, papierów wartościowych, kredytów;
 • Ewidencja i charakterystyka rozrachunków z kontrahentami i pracownikami;
 • Ewidencja obrotu materiałowego, towarowego i wyrobami gotowymi;
 • Ewidencyjne grupowanie i rozliczanie kosztów operacyjnych;
 • Ordynacja podatkowa;
 • Księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Ochrona danych osobowych w firmie;

Marketing internetowy

 1. Potrafi zainicjować i uczestniczyć w projekcie, który bedzie dotyczył strategicznych i taktycznych działań z obszaru marketingu internetowego;
 2. Potrafi przygotować pod względem koncepcyjnym oraz organizacyjnym działania z obszaru marketingu internetowego;
 3. Umie przygotować działania promocyjne z wykorzystaniem narzędzi technologicznych opartych o wyszukiwarki internetowe;
 4. Potrafi określić podstawowe wymogi skutecznego wykorzystania mediów społecznościowych w działalności organizacji;
 5. Umie posługiwać się szeregiem aplikacji internetowych wykorzystywanych w różnych obszarach marketingu internetowego;

Inne w kategorii Technicy i inny średni personel

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media