Dodawanie do koszyka

Sprzedaż internetowa z obsługą klienta

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Specjalista ds. obsługi klienta

  Marketing internetowy

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Specjalista ds. obsługi klienta

 • Potrafi realizować transakcje;
 • Potrafi przyjmować klientów i przedstawiać im oferty cenowe;
 • Zna zasady raportowania swojej pracy przełożonym;
 • Potrafi właściwie realizować procedury obsługi klientów;
 • Potrafi dbać o właściwy przepływ informacji;
 • Zna podstawowe zasady komunikacji;
 • Potrafi kulturalnie i asertywnie komunikować się w systuacjach konfliktowych;

Marketing internetowy

 1. Potrafi zainicjować i uczestniczyć w projekcie, który bedzie dotyczył strategicznych i taktycznych działań z obszaru marketingu internetowego;
 2. Potrafi przygotować pod względem koncepcyjnym oraz organizacyjnym działania z obszaru marketingu internetowego;
 3. Umie przygotować działania promocyjne z wykorzystaniem narzędzi technologicznych opartych o wyszukiwarki internetowe;
 4. Potrafi określić podstawowe wymogi skutecznego wykorzystania mediów społecznościowych w działalności organizacji;
 5. Umie posługiwać się szeregiem aplikacji internetowych wykorzystywanych w różnych obszarach marketingu internetowego;

Inne w kategorii Obsługa klienta

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media