Dodawanie do koszyka

Specjalista ds. sprzedaży z elementami sprzedaży internetowej (e- commerce)

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Specjalista ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Specjalista ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży

 • Charakter zawodu pracownika PR, marketingu, reklamy i sprzedaży, w tym obowiązki i zadania na stanowisku pracy, cechy i umiejętności przydatne w zawodzie oraz rolę i zadania sprzedawcy;
 • Potrafi budować wizerunek własny i firmy oraz posiada istotne kompetencje społeczne, kulturę osobistą, autoprezentację;
 • Public relations: potrafi realizować relacje publiczne, związane z wizerunkiem firmy, zna narzędzia budowania pozytywnego wizerunku, rodzaje, funkcje, cele reklamy, potrafi współpracować z agencjami reklamowymi;
 • Komunikacja: rozumie istotę i rolę komunikacji B2B, komunikację interpersonalną sprzedaży i budowaniu wizerunku, umie nawiązywać i utrzymywać relacje z klientem, zna podstawy NLP, skutecznie komunikuje się, negocjuje i pracuje w zespole;
 • Marketing: zna zagadnienia podstawowe, zarządza i planuje Marketing, określa analizy rynku i potrzeb, prowadzi badania marketingowe, wywiady i metody projekcyjne, wykonuje analizy SWOT, prowadzi techniki zarządzania potrzebami, projektem i ryzykiem, zna narzędzia marketingowe, marketing cyfrowy i e-marketing;
 • Reklama: zna rodzaje i rolę reklamy, cechy reklamy, badanie skuteczności reklamy, pojmuje różnice pomiędzy reklamą a marką, kreuje wizerunek firmy, prowadzi politykę promocji produktu i marki, zna psychologiczne aspekty reklamy bezpośredniej i ukrytej; 
 • Sprzedaż: prowadzi politykę cenową, jakościową, dystrybucyjną, kreuje potrzeby, pozyskuje i utrzymuje klienta, prowadzi plany sprzedażowe;
 • Zna BHP i prawo pracy na stanowisku związanym z marketingiem, reklamą i sprzedażą;

Inne w kategorii

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media