Dodawanie do koszyka

Zastosowanie metod Pedagogiki Montessori w praktyce tradycyjnego przedszkola

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Zastosowanie metod Pedagogiki Montessori w praktyce tradycyjnego przedszkola

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Zastosowanie metod Pedagogiki Montessori w praktyce tradycyjnego przedszkola

 • Wiedza o historii i filozofii Montessori;
 • Znajomośc ścieżek edukacyjnych Montessori;
 • Wiedza o założeniach i technikach metody Monterssori;
 • Zdobycie kwalifikacji w zakresie koncepcji wychowania w kontekście rozwoju dziecka;
 • Umiejętnośc prowadzenia obserwacji dziecka;
 • Zastosowanie pedagogiki Montesorri w życiu codziennym;
 • Jak uczy sie dziecko ? : Samodzielnośc i swoboda; podążanie za dzieckiem;
 • Wiedza o Metodzie Montessori w nauczaniu i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami;
 • Rola wczesnego dzieciństwa w rozwoju człowieka;
 • Terapeutyczny charakter metody Montessori;
 • Umiejętność zastosowania technik Montesorii w praktyce;
 • Wiedza o tworzeniu pomocy i pracy z pomocami Montessori;
 • Znaczenie doświadczeń w rozwoju dziecka;
 • Umiejętność prowadzenia ćwiczeń rozwijających zmysły: dotyku, samku i węchu, wzroku i słuchu;
 • Zdolność wykorzystania w przedszkolach tradycyjnych ścieżki edukacyjnej Montessori;
 • Kompetencje w zakresie kształcenia zamysłów, edukacji matematycznej, eudkacji językowej oraz kosmicznej;

Inne w kategorii

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media