Dodawanie do koszyka

Asystent ds. rachunkowości z obsługą klienta

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Podstawy rachunkowości

  Obsługa klienta

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Podstawy rachunkowości

 1. Dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze oraz sporządza i kontroluje dowody księgowe;
 2. Sporządza sprawozdania finansowe;
 3. Otwiera i zamyka ksiegi rachunkowe oraz sporządza zestawienia obrotów i sald;
 4. Prowadzi ewidencję podatkową (sporządza deklaracje podatkowe, rozlicza podatek VAT, akcyzowy oraz podatek dochodowy);

Obsługa klienta

 • Zna zasady profesjonalnej obsługi klienta;
 • Wie, że trzeba posiadać odpowiednią kulturę obsługi klienta, wygląd osobisty i właściwe zachowanie oraz stosować savoir vivre sprzedawcy;
 • Zna psychologiczne podstawy obsługi klienta;
 • Rozpoznaje psychologiczne sylwetki klienta typu „trudni klienci, style zachowań, sposoby postępowania z różnymi klientami;
 • Potrafi prowadzić negocjacje, zna techniki wpływania na konsumenta, zna podstaw reklamy i marketingu;

Inne w kategorii Rachunkowość Obsługa klienta

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media