Dodawanie do koszyka

Kadry i płace

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Kadry i płace

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Kadry i płace

 • Potrafi realizować zadania związane z obsługą finansową pracowników w zakresie wynagrodzeń;
 • Zna metody bieżącego naliczania składników wynagrodzeń;
 • Potrafi rozliczać zobowiązania ubezpieczeniowe oraz podatkowe;
 • Potrafi sporządzać i przekazywać do ZUS deklaracje należnych składek;
 • Potrafi dokonywać rozliczeń wynagrodzenia za okres czasowej niezdolności do pracy;
 • Potrafi obliczać kwoty do wypłaty dla pracowników oraz generować polecenia przelewów;
 • Potrafi sporządzać roczne informacje o dochodach pracowników i zaliczkach na PIT;
 • Zna zasady wydawania zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia;

Inne w kategorii

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media