Dodawanie do koszyka

Dozorca/Stróż

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Dozorca/Stróż

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Dozorca/Stróż

 1. Sprawuje opiekę nad obiektem i mieniem;
 2. Dba o estetykę i stan techniczny obiektu;
 3. Wykonuje codzienne prace konserwatorsko-porządkowe w obiekcie;
 4. Odpowiada za identyfikację niebezpieczeństw i reaguje w przypadku zagrożeń dla obiektu,mienia i osób przebywających na jego terenie;
 5. Przestrzega przepisy bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymagane na stanowisku pracy;

Inne w kategorii Dozorca/Stróż

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media