Dodawanie do koszyka

Coaching

200 PLN/osoba

 • Moduły:

  Coaching

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 200 PLN

Zamówienie zrealizujesz poprzez:

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Coaching

 1. Posługuje się wiedzą ogólną w zakresie coachingu;
 2. Rozumie kodeks etyczny w zawodzie coacha;
 3. Stosuje znane modele i narzędzia w pracy z klientem;
 4. Potrafi zidentyfikować obszar i przyczynę zgłoszenia sie klienta na sesję coachingową;
 5. Stosuje efektywną komunikację w pracy z klientem;
 6. Pomaga klientowi skoncentrować się na sprawach i możliwościach mających znaczenie w osiągnięciu stawianych celów;
 7. Przewiduje skutki podejmowanych działań;
 8. Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

Inne w kategorii

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media