Dodawanie do koszyka

Pracownik biurowy z e-marketingiem

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pracownik administracyjno- biurowy

  Marketing internetowy

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pracownik administracyjno- biurowy

 • Zakłada i prowadzi dokumentację i ewidencję akt osobowych pracowników;
 • Prowadzi rejestr urlopów, zwolnień lekarskich, badań okresowych, rozliczenia diet;
 • Prowadzi korespondencję wychodzącą i przychodzącą;
 • Prowadzi dokumentację prawną i dokumentację spraw kancelaryjno-biurowych;
 • Organizuje przepływ informacji w instytucji;
 • Nabywa materiały biurowe;
 • Kompletuje, kontroluje i porządkuje akta i dokumenty;
 • Obsługuje urządzenia techniki biurowej;
 • Organizuje prace związane z konserwacją sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń;
 • Obsługuje podstawowe programy komputerowe;
 • Zna i stosuje zasady ochrony danych osobowych;

Marketing internetowy

 1. Potrafi zainicjować i uczestniczyć w projekcie, który bedzie dotyczył strategicznych i taktycznych działań z obszaru marketingu internetowego;
 2. Potrafi przygotować pod względem koncepcyjnym oraz organizacyjnym działania z obszaru marketingu internetowego;
 3. Umie przygotować działania promocyjne z wykorzystaniem narzędzi technologicznych opartych o wyszukiwarki internetowe;
 4. Potrafi określić podstawowe wymogi skutecznego wykorzystania mediów społecznościowych w działalności organizacji;
 5. Umie posługiwać się szeregiem aplikacji internetowych wykorzystywanych w różnych obszarach marketingu internetowego;

Inne w kategorii Pracownicy biurowi

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media