Dodawanie do koszyka

Pracownik biurowy z e-marketingiem

200 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pracownik biurowy

  Marketing internetowy

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 200 PLN

Zamówienie zrealizujesz poprzez:

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pracownik biurowy

 • Zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji akt osobowych pracowników;
 • Rejestry urlopów, zwolnień lekarskich, badań okresowych, rozliczenie diet;
 • Prowadzenie korespondencji;
 • Prowadzenie dokumentacji prawnej i dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych;
 • Organizowanie przepływu informacji w instytucji;
 • Nabywanie materiałów, druków, sprzętu biurowego;
 • Kompletowanie, kontrolowanie i porządkowanie aktów i dokumentów;
 • Obsługiwanie urządzeń techniki biurowej, m.in.: maszyny do pisania, kserokopiarki;
 • Organizowanie prac związanych z konserwacją sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń;
 • Obsługa komputera;
 • RODO- podstawowe informacje;

Marketing internetowy

 1. Potrafi zainicjować i uczestniczyć w projekcie, który bedzie dotyczył strategicznych i taktycznych działań z obszaru marketingu internetowego;
 2. Potrafi przygotować pod względem koncepcyjnym oraz organizacyjnym działania z obszaru marketingu internetowego;
 3. Umie przygotować działania promocyjne z wykorzystaniem narzędzi technologicznych opartych o wyszukiwarki internetowe;
 4. Potrafi określić podstawowe wymogi skutecznego wykorzystania mediów społecznościowych w działalności organizacji;
 5. Umie posługiwać się szeregiem aplikacji internetowych wykorzystywanych w różnych obszarach marketingu internetowego;

Inne w kategorii Pracownicy biurowi

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media