Dodawanie do koszyka

Negocjacje i prowadzenie rozmów z trudnym klientem

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Negocjacje i prowadzenie rozmów z trudnym klientem

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Negocjacje i prowadzenie rozmów z trudnym klientem

 1. Posiada wiedzę na temat skutecznych negocjacji;
 2. Zna tradycyjny i współczesny pogląd na konflikt;
 3. Potrafi prawidłowo komunikować się i być aktywnym słuchaczem w negocjacjach;
 4. Umie efektywnie komunikować się z trudnym klientem;
 5. Zna różne  style i techniki negocjacji;

Inne w kategorii

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media