Dodawanie do koszyka

Podstawy rachunkowości

300 PLN/osoba

  • Moduły:

    Podstawy rachunkowości

  • Liczba egzaminowanych osób:
  • Dostępność: dostępne
  • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Podstawy rachunkowości

  1. Dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze oraz sporządza i kontroluje dowody księgowe;
  2. Sporządza sprawozdania finansowe;
  3. Otwiera i zamyka ksiegi rachunkowe oraz sporządza zestawienia obrotów i sald;
  4. Prowadzi ewidencję podatkową (sporządza deklaracje podatkowe, rozlicza podatek VAT, akcyzowy oraz podatek dochodowy);

Inne w kategorii Rachunkowość

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media