Dodawanie do koszyka

Opiekun dziecięcy

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Opiekun dziecięcy

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Opiekun dziecięcy

 1. Diagnozuje i ocenia poziom psychomotoryczny małego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych;
 2. Potrafi zorganizować najkorzystniejsze warunki wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka;
 3. Umie zaplanować i zorganizować wszystkie typy zabaw;
 4. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u małych dzieci;
 5. Potrafi udzielić pierwszej pomocy;

Inne w kategorii Opiekun dziecięcy

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media