Dodawanie do koszyka

Terapeuta zajęciowy

300 PLN/osoba

  • Moduły:

    Terapeuta zajęciowy

  • Liczba egzaminowanych osób:
  • Dostępność: dostępne
  • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Terapeuta zajęciowy

  1. Prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych;
  2. Nawiązuje kontakt psychoterapeutyczny z chorym oraz tworzy środowisko psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne w celu rozpoznania i zaspokajania potrzeb człowieka chorego (z uwzględnieniem czynników zdrowotnych, psychologicznych i społecznych);
  3. Planuje indywidualny i grupowy program terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta, jego cech i nawyków oraz zaleceń lekarskich;
  4. Prowadzi obserwacje reakcji organizmu pacjenta na terapię zajęciową i przekazuje jej wyniki osobie kierującej terapią;

Inne w kategorii Terapeuta zajęciowy

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media