Dodawanie do koszyka

Obsługa klienta z elementami pracy biurowej

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pracownik administracyjno- biurowy

  Obsługa klienta

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pracownik administracyjno- biurowy

 • Zakłada i prowadzi dokumentację i ewidencję akt osobowych pracowników;
 • Prowadzi rejestr urlopów, zwolnień lekarskich, badań okresowych, rozliczenia diet;
 • Prowadzi korespondencję wychodzącą i przychodzącą;
 • Prowadzi dokumentację prawną i dokumentację spraw kancelaryjno-biurowych;
 • Organizuje przepływ informacji w instytucji;
 • Nabywa materiały biurowe;
 • Kompletuje, kontroluje i porządkuje akta i dokumenty;
 • Obsługuje urządzenia techniki biurowej;
 • Organizuje prace związane z konserwacją sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń;
 • Obsługuje podstawowe programy komputerowe;
 • Zna i stosuje zasady ochrony danych osobowych;

Obsługa klienta

 • Zna zasady profesjonalnej obsługi klienta;
 • Wie, że trzeba posiadać odpowiednią kulturę obsługi klienta, wygląd osobisty i właściwe zachowanie oraz stosować savoir vivre sprzedawcy;
 • Zna psychologiczne podstawy obsługi klienta;
 • Rozpoznaje psychologiczne sylwetki klienta typu „trudni klienci, style zachowań, sposoby postępowania z różnymi klientami;
 • Potrafi prowadzić negocjacje, zna techniki wpływania na konsumenta, zna podstaw reklamy i marketingu;

Inne w kategorii Pracownicy biurowi Obsługa klienta

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media