Dodawanie do koszyka

Obsługa klienta z elementami pracy biurowej

250 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pracownik biurowy

  Obsługa klienta

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 250 PLN

Zamówienie zrealizujesz poprzez:

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pracownik biurowy

 • Zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji akt osobowych pracowników;
 • Rejestry urlopów, zwolnień lekarskich, badań okresowych, rozliczenie diet;
 • Prowadzenie korespondencji;
 • Prowadzenie dokumentacji prawnej i dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych;
 • Organizowanie przepływu informacji w instytucji;
 • Nabywanie materiałów, druków, sprzętu biurowego;
 • Kompletowanie, kontrolowanie i porządkowanie aktów i dokumentów;
 • Obsługiwanie urządzeń techniki biurowej, m.in.: maszyny do pisania, kserokopiarki;
 • Organizowanie prac związanych z konserwacją sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń;
 • Obsługa komputera;
 • RODO- podstawowe informacje;

Obsługa klienta

 • Zna zasady profesjonalnej obsługi klienta;
 • Wie, że trzeba posiadać odpowiednią kulturę obsługi klienta, wygląd osobisty i właściwe zachowanie oraz stosować savoir vivre sprzedawcy;
 • Zna psychologiczne podstawy obsługi klienta;
 • Rozpoznaje psychologiczne sylwetki klienta typu „trudni klienci, style zachowań, sposoby postępowania z różnymi klientami;
 • Potrafi prowadzić negocjacje, zna techniki wpływania na konsumenta, zna podstaw reklamy i marketingu;

Inne w kategorii Pracownicy biurowi Obsługa klienta

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media