Dodawanie do koszyka

Kadry i Płace z elementami programu Optima

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Specjalista ds. kadr

  Pracownik obsługi płacowej

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Specjalista ds. kadr

 • Zna przepisy prawa pracy i zasady prowadzenia polityki kadrowej w organizacji;
 • Potrafi prowadzić dokumentację kadrową, obsługiwać procesy związane z zatrudnianiem;
 • Ewidencjonuje czasu pracy, kontroluje uprawnienia pracownicze;
 • Potrafi opracować i aktualizować informacje o potrzebach kadrowych jednostki;
 • Potrafi selekcjonować kandydatów do pracy;
 • Zna zasady opracowywania regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem;
 • Potrafi prowadzić sprawy związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;

Pracownik obsługi płacowej

 • Potrafi realizować zadania związane z obsługą finansową pracowników w zakresie wynagrodzeń;
 • Zna metody bieżącego naliczania składników wynagrodzeń;
 • Potrafi rozliczać zobowiązania ubezpieczeniowe oraz podatkowe;
 • Potrafi sporządzać i przekazywać do ZUS deklaracje należnych składek;
 • Potrafi dokonywać rozliczeń wynagrodzenia za okres czasowej niezdolności do pracy;
 • Potrafi obliczać kwoty do wypłaty dla pracowników oraz generować polecenia przelewów;
 • Potrafi sporządzać roczne informacje o dochodach pracowników i zaliczkach na PIT;
 • Zna zasady wydawania zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia;

Inne w kategorii Kadry Kadry i płace

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media