Dodawanie do koszyka

Pracownik gastronomiczny

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pracownik gastronomiczny

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pracownik gastronomiczny

 • Potrafi sporządzać potrawy i napoje, odpowiednio je przechowuje;
 • Zna zasady organizowania żywienia i usług gastronomicznych;
 • Stosuje odpowiednie surowce, dodatki do żywności i materiały pomocniczych do produkcji;
 • Przestrzega zasady racjonalnego żywienia;
 • Potrafi dobierać i obsługiwać maszyny, urządzenia i sprzętu w produkcji gastronomicznej;
 • Zna zasady organoleptycznej oceny żywności;
 • Określan zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
 • Potrafi wykonywać czynności związane z zabezpieczaniem i przechowywaniem próbek kontrolnych;
 • Zna zasady interpretowania oznakowań żywności;
 • Potrafi przestrzegać BHP oraz przepisy prawa dotyczące PPOŻ oraz ochrony środowiska;

Inne w kategorii Gastronomia

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media