Dodawanie do koszyka

Przedstawiciel handlowy z elementami sprzedaży i obsługą klienta

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Specjalista ds. obsługi klienta

  Przedstawiciel handlowy

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Specjalista ds. obsługi klienta

 • Potrafi realizować transakcje;
 • Potrafi przyjmować klientów i przedstawiać im oferty cenowe;
 • Zna zasady raportowania swojej pracy przełożonym;
 • Potrafi właściwie realizować procedury obsługi klientów;
 • Potrafi dbać o właściwy przepływ informacji;
 • Zna podstawowe zasady komunikacji;
 • Potrafi kulturalnie i asertywnie komunikować się w systuacjach konfliktowych;

Przedstawiciel handlowy

 • Buduje wizerunek firmy i/lub marki na rynku;
 • Przygotowuje oferty handlowe;
 • Buduje bazy klientów;
 • Realizuje i koordynuje działania w zakresie wsparcia sprzedaży;
 • Pozyskuje nowych klientów dla firmy;
 • Przygotowuje raporty z wykonywanych działań;

Inne w kategorii Obsługa klienta Przedstawiciel handlowy

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media