Dodawanie do koszyka

Sekretariat z obsługą klienta

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Techniki sprzedaży, administracja, prace biurowe

  Obsługa klienta

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Techniki sprzedaży, administracja, prace biurowe

 • Zna zasady organizacji pracy biurowej i tworzenia korespondencji;
 • Potrafi obsługiwać klientów/petentów;
 • Potrafi tworzyć dokumentację biurową;
 • Zna zagadnienia prawa pracy;
 • Zna podstawowe techniki sprzedaży;
 • Potrafi prowadzić negocjacje i mediacje w sprzedaży;

Obsługa klienta

 • Zna zasady profesjonalnej obsługi klienta;
 • Wie, że trzeba posiadać odpowiednią kulturę obsługi klienta, wygląd osobisty i właściwe zachowanie oraz stosować savoir vivre sprzedawcy;
 • Zna psychologiczne podstawy obsługi klienta;
 • Rozpoznaje psychologiczne sylwetki klienta typu „trudni klienci, style zachowań, sposoby postępowania z różnymi klientami;
 • Potrafi prowadzić negocjacje, zna techniki wpływania na konsumenta, zna podstaw reklamy i marketingu;

Inne w kategorii Pracownicy biurowi Obsługa klienta

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media