Dodawanie do koszyka

Pracownik fizyczny w produkcji i w pracach prostych

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych

 • Zna zasady BHP, przepisy PPOŻ oraz narzędzia pracy;
 • Zna zadania porządkowania i utrzymania estetyki oraz czystości terenów zielonych;
 • Zna zasady koszenia i formowania trawników, przycinania i formowania krzewów oraz żywopłotów;
 • Potrafi opryskiwać żywopłoty i krzewy;
 • Zna zasady zamiatania placów, odśnieżania, utrzymywania czystości nawierzchni placu i chodnika;
 • Potrafi zabezpieczać nawierzchnie przed wynikami opadów atmosferycznych;
 • Potrafi usuwać odpady komunalne z terenu budynków i ich otoczenia, zna zasady segregacji odpadów;
 • Zna zasady pracy z drobnymi naprawami w pomieszczeniach, w tym roboty malarskie, wymiany listew przyściennych, wymiany uszczelek w kranach, zaworów i udrożnianie i wymiany syfonów;
 • Zna zasady konserwacji powierzonego sprzętu i narzędzi do pracy;
 • Potrafi uzupełniać zapasy w asortymencie domowym, hotelowym, biurowym; 
 • Zna zasady bezpiecznej pracy z dystrybuowaniem poczty, sortowaniem produktów, ręcznym pakowaniem oraz układaniem asortymentu;
 • Zna zasady bezpiecznego przenoszenia i przeładowywania bagaży/ładunku oraz sortowania odpadów;

Inne w kategorii Pracownicy fizyczni

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media