Dodawanie do koszyka

Pracownik ds. finansowo-księgowych z językiem angielskim

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pracownik ds. finansowo-księgowych z językiem angielskim

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pracownik ds. finansowo-księgowych z językiem angielskim

 • Wprowadzenie do zagadnień podatkowych. Rachunkowość – pojęcie, zakres, zasady księgowania;

 • Język angielski - Zajęcia  ukierunkowane na komunikację z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej;

 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych;

 • Podstawy ewidencji dwustronnej (konto księgowe, zasada podwójnego zapisu, rodzaje kont);

 • Podział kont (konta syntetyczne i analityczne - przykłady);

 • Aktywy pieniężne i ich miejsce w strukturze aktywów bilansu. Ewidencja środków pieniężnych w kasie (dokumenty kasowe, raport kasowy);

 • Ewidencja środków pieniężnych na rachunku bankowym (operacje wejścia i wyjścia, koszty operacji bankowych);

 • Ewidencja operacji magazynowych (zakup i sprzedaż towarów i materiałów);

 • Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń;

 • Sporządzanie sprawozdania finansowego i wycena bilansowa;

 • Omówienie zasad funkcjonowania programu finansowo-księgowego;

 • Uzupełnianie zadań od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia;

 • Ćwiczenia i zadania praktyczne;

Inne w kategorii finanse i księgowość

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media