Dodawanie do koszyka

Pracownik gospodarczy

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pracownik gospodarczy

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pracownik gospodarczy

 • Potrafi utrzymywać porządek i czystość wewnątrz budynku i w jego otoczeniu;
 • Potrafi dozorować instalacje dostarczające media do obiektu;
 • Potrafi wykonywać proste prace naprawcze wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 • Pielęgnuje zieleń na terenie nieruchomości;
 • Organizuje stanowiska pracy oraz prowadzi prace zgodnie z przepisami BHP/PPOŻ;

Inne w kategorii Pracownik gospodarczy

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media