Dodawanie do koszyka

Kucharz małej gastronomii z elementami dietetyki

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Kucharz

  Dietetyk

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Kucharz

 • Zna strukturę organizacyjną zakładu gastronomicznego.;

 • Zna zasady BHP obowiązujące w zakładzie pracy.;

 • Zna i obsługuje system HACCP w gastronomii.;

 • Zna terminologię stosowaną w gastronomii.;

 • Obsługuje procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności.;

 • Umiejętnie i praktycznie stosuje procesy technologiczne w sztuce kulinarnej.;

 • Zna podstawy umiejętnego dekorowania potraw i stołów.;

   

Dietetyk

 1. Opracowywuje receptury na poszczególne rodzaje diet dla dzieci i dorosłych;
 2. Dba o właściwą eksploatację urządzeń technicznych;
 3. Dobiera odpowiednią dietę specjalną (np.dla ludzi nieprzyswajających pewnych składników pokarmowych;
 4. Udziela porad dietetycznych i prowadzi edukację żywieniową;

Inne w kategorii Gastronomia Dietetyk

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media