Dodawanie do koszyka

Opiekun zwierząt domowych

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Opiekun zwierząt domowych

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Opiekun zwierząt domowych

 1. Potrafi opiekować się psami i kotami oraz innymi zwierzętami domowymi- również w schronisku dla bezdomnych zwierząt;
 2. Rozpoznaje zachowania oraz potrzeby zwierząt domowych;
 3. Zna podstawy żywienia zwierząt;
 4. Posługuje się akcesoriami i sprzętem do opieki nad psami i kotami;
 5. Zna zasady adopcji psów i kotów;
 6. Przestrzega zasad ergonomii, etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

Inne w kategorii

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media