Dodawanie do koszyka

Specjalista ds. kadr i płac

200 PLN/osoba

  • Moduły:

    Specjalista ds. kadr

  • Liczba egzaminowanych osób:
  • Dostępność: dostępne
  • Koszt zakupu: 200 PLN

Zamówienie zrealizujesz poprzez:

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Specjalista ds. kadr

  • Zna przepisy prawa pracy i zasady prowadzenia polityki kadrowej w organizacji;
  • Potrafi prowadzić dokumentację kadrową, obsługiwać procesy związane z zatrudnianiem;
  • Ewidencjonuje czasu pracy, kontroluje uprawnienia pracownicze;
  • Potrafi opracować i aktualizować informacje o potrzebach kadrowych jednostki;
  • Potrafi selekcjonować kandydatów do pracy;
  • Zna zasady opracowywania regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem;
  • Potrafi prowadzić sprawy związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;

Inne w kategorii Kadry

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media