Dodawanie do koszyka

Asystent nauczyciela w przedszkolu

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Asystent nauczyciela w przedszkolu

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Asystent nauczyciela w przedszkolu

 1. Organizuje miejsce pracy zgodnie z przepisami BHP i ochrony ppoż.;
 2. Zna etapy rozwoju dziecka;
 3. Pomaga dzieciom podczas posiłków oraz w czynnościach higienicznych;
 4. Nadzoruje dzieci podczas odpoczynku;
 5. Zna zasady podawania dzieciom leków;
 6. Potrafi udzielić podopiecznym pierwszej pomocy przy złamaniach, zwichnięciach, oparzeniach, odmrożeniach, skaleczeniach i krwotokach;

Inne w kategorii Edukacja przedszkolna

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media