Dodawanie do koszyka

Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym - pracownik fizyczny

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym

 • przenoszenie i przewożenie surowców, materiałów, sprzętów, podzespołów, komponentów i części itp. na miejsce prowadzenia prac;
 • wykonywanie prostych, powtarzalnych czynności montażu podzespołów lub wyrobów gotowych;
 • ręczne sortowanie produktów lub komponentów;
 • przenoszenie gotowych części i produktów z linii montażowej;
 • przygotowywanie materiałów i narzędzi niezbędnych do produkcji;
 • ręczne wykonywanie prostego demontażu maszyn i urządzeń przemysłowych pod nadzorem osób wyżej wykwalifikowanych;
 • mycie i czyszczenie zdemontowanych podzespołów i części;
 • ładowanie i rozładowywanie pojazdów, ciężarówek i wózków;
 • czyszczenie maszyn, sprzętów i narzędzi wykorzystywanych w produkcji;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy;

Inne w kategorii Pozostali robotnicy

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media