Dodawanie do koszyka

Przedstawiciel handlowy z obsługą klienta i elementami pracy biurowej

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Obsługa komputera

  Sprzedawca / Przedstawiciel handlowy

  Obsługa klienta

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Obsługa komputera

 • Zna podstawy obsługi komputera, pracy w sieci i bezpieczeństwa w sieci;
 • Potrafi obsługiwać komputerowe programy do edycji tekstu;
 • Potrafi obsługiwać aplikacje tekstowe pakietu MS Office;
 • Potrafi obsługiwać komputerowe arkusze kalkulacyjne;
 • Potrafi obsługiwać arkusze kalkulacyjne MS Excel;
 • Zna zasady budowy i zastosowanie komputera;
 • Zna komputerowe programy do prowadzenia korespondencji biurowej;
 • Zna zasady użytkowania urządzeń łączności;
 • Zna zasady zabezpieczania dokumentów;

Sprzedawca / Przedstawiciel handlowy

 • Zna podstawowe techniki sprzedaży;
 • Wie, co to jest "Marka" handlowca;
 • Potrafi dokonać autoanalizy własnych mocnych stron i obszarów rozwoju w kontekście osobowości;
 • Potrafi komunikowac się w sprzedaży;
 • Zna sztuki perswazji;
 • Potrafi pokonać obiekcje klientów;
 • Potrafi współpracować z trudnymi klientami;
 • Zna elementy zarządzania czasem i terytorium sprzedaży;

Obsługa klienta

 • Zna zasady profesjonalnej obsługi klienta;
 • Wie, że trzeba posiadać odpowiednią kulturę obsługi klienta, wygląd osobisty i właściwe zachowanie oraz stosować savoir vivre sprzedawcy;
 • Zna psychologiczne podstawy obsługi klienta;
 • Rozpoznaje psychologiczne sylwetki klienta typu „trudni klienci, style zachowań, sposoby postępowania z różnymi klientami;
 • Potrafi prowadzić negocjacje, zna techniki wpływania na konsumenta, zna podstaw reklamy i marketingu;

Inne w kategorii Pracownicy biurowi Sprzedawcy, Przedstawiciele handlowi Obsługa klienta

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media