Dodawanie do koszyka

Język angielski - poziom B1 ( średniozaawansowany)

300 PLN/osoba

  • Moduły:

    Język angielski - poziom B1 ( średniozaawansowany)

  • Liczba egzaminowanych osób:
  • Dostępność: dostępne
  • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Język angielski - poziom B1 ( średniozaawansowany)

  1. Rozumie główne przesłanie prostych tekstów na znane sobie tematy;
  2. Radzi sobie z większością sytuacji zachodzących podczas podróży;
  3. Potrafi tworzyć proste i spójne teksty na tematy znane lub leżące we własnym obszarze zainteresowań;
  4. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia i zwięźle przedstawić swoje opinie i plany;

Inne w kategorii Angielski B1

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media