Dodawanie do koszyka

Asystent ds. rachunkowości i księgowości

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Księgowość

  Podstawy rachunkowości

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Księgowość

 • Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego i VAT;
 • Charakterystyka i ewidencja aktywów trwałych;
 • Ewidencja środków pieniężnych, papierów wartościowych, kredytów;
 • Ewidencja i charakterystyka rozrachunków z kontrahentami i pracownikami;
 • Ewidencja obrotu materiałowego, towarowego i wyrobami gotowymi;
 • Ewidencyjne grupowanie i rozliczanie kosztów operacyjnych;
 • Ordynacja podatkowa;
 • Księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Ochrona danych osobowych w firmie;

Podstawy rachunkowości

 1. Dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze oraz sporządza i kontroluje dowody księgowe;
 2. Sporządza sprawozdania finansowe;
 3. Otwiera i zamyka ksiegi rachunkowe oraz sporządza zestawienia obrotów i sald;
 4. Prowadzi ewidencję podatkową (sporządza deklaracje podatkowe, rozlicza podatek VAT, akcyzowy oraz podatek dochodowy);

Inne w kategorii Technicy i inny średni personel Rachunkowość

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media