Dodawanie do koszyka

Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Pracownik gospodarczy

  Pracownik utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Pracownik gospodarczy

 • Potrafi utrzymywać porządek i czystość wewnątrz budynku i w jego otoczeniu;
 • Potrafi dozorować instalacje dostarczające media do obiektu;
 • Potrafi wykonywać proste prace naprawcze wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 • Pielęgnuje zieleń na terenie nieruchomości;
 • Organizuje stanowiska pracy oraz prowadzi prace zgodnie z przepisami BHP/PPOŻ;

Pracownik utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych

 • Zna rodzaje gleby i sposoby jej nawożenia;
 • Zna opisy, charakterystykę i wykorzystanie ozdobnych roślin jedno/dwuletnich;
 • Zna opisy, charakterystykę i wykorzystanie roślin wieloletnik/bylin, traw ozdobnych;
 • Opisuje, podaje przykłady i zastosowanie drzew iglastych, liściastych i krzewów ozdobnych;
 • Zna roliny w pojemnikach do wnętrz;
 • Zna zasady pielęgnacji roślin w pojemnikach;
 • Zna rodzaje trawników/gazonów/muraw, sposoby ich zakładania i pielęgnacji;
 • Potrafi dobierać rośliny do sadzenia w odpowiednich warunkach;
 • Potrafi pielęgnować rośliny, zna odpowiednie terminy i metody pielęgnacji;
 • Zna szkodniki/choroby w terenach zieleni;
 • BHP: potrafi postępować z maszynami i narzędziami ogrodniczymi;
 • BHP: zna podstawy sadownictwa;
 • Zna najważniejsze gatunki, sposoby sadzenia i pielęgnacji warzyw;
 • Zna ekologię w warzywnictwie i sadownictwie;
 • Potrafi dobierać rośliny i gatunki do różnych przestrzeni;
 • Potrafi podać przykłady roślin i metody ich pielęgnacji;

Inne w kategorii Pracownik gospodarczy Robotnik gospodarczy

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media