Dodawanie do koszyka

Asystent osoby z niepełnosprawnościami

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Opiekun osoby starszej

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Opiekun osoby starszej

 • Należycie wykonuje zadania opiekuna osób starszych;
 • Zna proces starzenia się organizmu człowieka;
 • Zna podstawy psychologii, anatomii i fizjologii;
 • Umiejętnie wykonuje pierwszą pomoc przedmedyczną;
 • Stosuje zasady BHP, ochronę przed zakażeniem, dezynfekcję;
 • Umie opiekować się osobą chorą i niesamodzielną;
 • Potrafi pielęgnować osoby starsze;
 • Ma wiedzę na temat chorób wieku podeszłego;
 • Zna i stosuje zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych;

Inne w kategorii Opiekunowie osób starszych

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media