Dodawanie do koszyka

Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami obsługi komputera

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Księgowość

  Obsługa komputera

  Pracownik obsługi płacowej

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Księgowość

 • Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego i VAT;
 • Charakterystyka i ewidencja aktywów trwałych;
 • Ewidencja środków pieniężnych, papierów wartościowych, kredytów;
 • Ewidencja i charakterystyka rozrachunków z kontrahentami i pracownikami;
 • Ewidencja obrotu materiałowego, towarowego i wyrobami gotowymi;
 • Ewidencyjne grupowanie i rozliczanie kosztów operacyjnych;
 • Ordynacja podatkowa;
 • Księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Ochrona danych osobowych w firmie;

Obsługa komputera

 • Zna podstawy obsługi komputera, pracy w sieci i bezpieczeństwa w sieci;
 • Potrafi obsługiwać komputerowe programy do edycji tekstu;
 • Potrafi obsługiwać aplikacje tekstowe pakietu MS Office;
 • Potrafi obsługiwać komputerowe arkusze kalkulacyjne;
 • Potrafi obsługiwać arkusze kalkulacyjne MS Excel;
 • Zna zasady budowy i zastosowanie komputera;
 • Zna komputerowe programy do prowadzenia korespondencji biurowej;
 • Zna zasady użytkowania urządzeń łączności;
 • Zna zasady zabezpieczania dokumentów;

Pracownik obsługi płacowej

 • Potrafi realizować zadania związane z obsługą finansową pracowników w zakresie wynagrodzeń;
 • Zna metody bieżącego naliczania składników wynagrodzeń;
 • Potrafi rozliczać zobowiązania ubezpieczeniowe oraz podatkowe;
 • Potrafi sporządzać i przekazywać do ZUS deklaracje należnych składek;
 • Potrafi dokonywać rozliczeń wynagrodzenia za okres czasowej niezdolności do pracy;
 • Potrafi obliczać kwoty do wypłaty dla pracowników oraz generować polecenia przelewów;
 • Potrafi sporządzać roczne informacje o dochodach pracowników i zaliczkach na PIT;
 • Zna zasady wydawania zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia;

Inne w kategorii Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Kadry i płace

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media