Dodawanie do koszyka

Bukieciarstwo z elementami obsługi klienta

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Specjalista ds. obsługi klienta

  Bukieciarstwo

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Specjalista ds. obsługi klienta

 • Potrafi realizować transakcje;
 • Potrafi przyjmować klientów i przedstawiać im oferty cenowe;
 • Zna zasady raportowania swojej pracy przełożonym;
 • Potrafi właściwie realizować procedury obsługi klientów;
 • Potrafi dbać o właściwy przepływ informacji;
 • Zna podstawowe zasady komunikacji;
 • Potrafi kulturalnie i asertywnie komunikować się w systuacjach konfliktowych;

Bukieciarstwo

 • Zna podstawowe wiadomości z anatomii, fizjologii i biologii roślin ozdobnych.;
 • Posiada podstawową wiedzę dotyczącą produkcji roślin ozdobnych.;
 • Zna podział i przegląd roślin ozdobnych znajdujących się w użyciu dla potrzeb dekoratorskich.;
 • Posiada niezbędną wiedzę na temat roślin ciętych żywych i roślin ciętych utrwalonych.;
 • Stosuje narzędzia, naczynia i środki pomocnicze stosowane w artystycznym układaniu kwiatów.;
 • Zna podstawowe wiadomości o kompozycjach roślinnych.;
 • Tworzy układy kompozycyjne z roślin ozdobnych.;
 • Urządza i dekoruje miejsca sprzedaży.;

Inne w kategorii Obsługa klienta Florystyka

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media