Dodawanie do koszyka

Nowoczesny sprzedawca z elementami przedstawiciela handlowego

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Sprzedawca

  Przedstawiciel handlowy

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Sprzedawca

 • Organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów;
 • Uiszczanie należności za dostarczone produkty;
 • Przygotowywanie produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie;
 • Informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów;
 • Sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców;
 • Załatwianie reklamacji zakupionych towarów;
 • Zawieranie transakcji sprzedaży;
 • Zabezpieczanie punktu sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą;

Przedstawiciel handlowy

 • Buduje wizerunek firmy i/lub marki na rynku;
 • Przygotowuje oferty handlowe;
 • Buduje bazy klientów;
 • Realizuje i koordynuje działania w zakresie wsparcia sprzedaży;
 • Pozyskuje nowych klientów dla firmy;
 • Przygotowuje raporty z wykonywanych działań;

Inne w kategorii Sprzedawca Przedstawiciel handlowy

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media