Dodawanie do koszyka

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i sprzedażą telefoniczną (telemarketer)

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Specjalista ds. obsługi klienta

  Handlowiec

  Konsultant telefoniczny /Call Center

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Specjalista ds. obsługi klienta

 • Potrafi realizować transakcje;
 • Potrafi przyjmować klientów i przedstawiać im oferty cenowe;
 • Zna zasady raportowania swojej pracy przełożonym;
 • Potrafi właściwie realizować procedury obsługi klientów;
 • Potrafi dbać o właściwy przepływ informacji;
 • Zna podstawowe zasady komunikacji;
 • Potrafi kulturalnie i asertywnie komunikować się w systuacjach konfliktowych;

Handlowiec

 • Zapoznał się z prawami i obowiązkami oraz specyfiką zawodu handlowiec.;

 • Zna pojęcia takie jak: reklamacja ,rękojmia, gwarancja.;

 • Obsługuje kasę fiskalną.;

 • Praktycznie wykorzystuje wiedzę podczas obsługi terminala płatniczego.;

 • Umie organizować pracę w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.;

 • Potrafi wykonywać pracę związaną z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.;

 • Umie organizować i prowadzić działania reklamowe i marketingowe.;

Konsultant telefoniczny /Call Center

 • Nawiązuje kontakt i pozyskuje klientów poprzez kontakt telefoniczny;
 • Prowadzi rozmowy telefoniczne zgodnie z procedurami wymaganymi przez daną instytucję;
 • Promuje firmę-jej usługi i produkty;
 • Wykonuje badania ankietowe;
 • Telefonicznie obsługuje zgłoszenia i reklamacje;
 • Aktualizuje bazy danych klientów;

Inne w kategorii Obsługa klienta Handlowiec

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media