Dodawanie do koszyka

Rejestratorka medyczna

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Rejestratorka medyczna

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Rejestratorka medyczna

 1. Kompleksowo obsługuje rejestrację pacjentów jednostki medycznej;
 2. Przyjmuje zgłoszenia pacjentów i ustala terminy świadczeń medycznych;
 3. Tworzy terminarz wizyt domowych;
 4. Przyjmuje materiały do badań, opisuje je,  kieruje do właściwych laboratoriów oraz wydaje wyniki badań;
 5. Prowadzi oraz przechowuje dokumentację zdrowotną pacjentów;
 6. Prowadzi rozliczenia i kalkulacje finansowe wykonanych usług;
 7. Wystawia faktury i zaświadczenia;
 8. Prowadzi listy obecności i ewidencje czasu pracy personelu medycznego placówki;

Inne w kategorii Rejestratorka medyczna

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media