Dodawanie do koszyka

Opiekunka środowiskowa

300 PLN/osoba

 • Moduły:

  Opiekunka środowiskowa

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 300 PLN

Wszyscy klienci : Przedpłata

Klientci PREMIUM : FV terminowa 14 dni

Zostań Klientem Premium

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Opiekunka środowiskowa

 1. Pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie,gotowanie, pranie);
 2. Dba o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej);
 3. Prowadzi z osobą chorą najprostsze ćwiczenia rehabilitacyjne uzgodnione z lekarzem;
 4. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;
 5. Mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań;
 6. Aktywizuje podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej;
 7. Kontaktuje się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego;

Inne w kategorii

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media