Certyfikat

W celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie w trakcie kursu określonych kwalifikacji należy przejść proces walidacji czyli zdać egzamin. Egzamin składa się z pytań oraz części praktycznej (w zależności od egzaminowanej kwalifikacji). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie min. 50% pozytywnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z Procedurą Certyfikacji i Walidacji - Załącznik KP_1_Z - Ogólne Wytyczne Do Przeprowadzenia Egzaminu

Egzaminy zewnętrzne w ramach kursów zawodowych współfinansowanych z EFS

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, kursy/szkolenia zawodowe powinny zakończyć się walidacją (egzaminem zewnętrznym) potwierdzającym nabycie w trakcie kursu określonych kwalifikacji.

Dlatego też, wychodząc naprzeciw tym wymogom, w ramach prowadzonej działalności oferujemy profesjonalne przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (walidacji), sprawdzającego przyswojenie wiedzy objętej programem szkolenia/kursu zawodowego, zgodnie z wytyczonymi wymogami dla osób kończących szkolenia i kursy z różnych zakresów tematycznych.

Celem egzaminów jest rzetelne sprawdzenie umiejętności zdającego oraz uzyskanie prestiżowego certyfikatu rekomendowanego przez przedstawicieli wielu branż zawodowych. Zawiera on efekty uczenia się, zgodne z Krajowym Standardem Kwalifikacji Zawodowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W zależności od Państwa potrzeb i możliwości oferujemy przeprowadzenie egzaminów w dwóch formach:

Posiadamy rekomendacje do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w poniżej wymienionych branżach:

Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media