Procedury, które wykorzystujemy zostały potwierdzone standardem
PN-EN ISO 9001:2015-10

ISO

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego Wechsler posiada wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001, który jest rękojmią właściwego zrozumienia potrzeb naszego Klienta.

System zarządzania jakością ISO 9001 stosujemy w zakresie usług doradczych i szkoleniowych ze szczególnym naciskiem na procedury funkcjonowania NCKZ Wechsler w ramach, którego  prowadzony jest proces walidacji i certyfikacji.

Procedura uzyskania certyfikatu

1

Wskazanie pakietu

Zarejestruj się, a następnie zaloguj do panelu klienta. Wskaż zdefiniowany pakiet lub zbuduj własny na bazie modułów kwalifikacji zgodnie z potrzebami.

2

Płatność

Opłać wybraną przez siebie usługę. Wskaż dane osób, które odbędą egzamin. Jeżeli zostaniesz klientem Premium, możliwa będzie płatność po wykonaniu usługi.

3

Egzamin

Umów się na przeprowadzenie egzaminu przez naszych Egzaminatorów lub odbierz testy. Odeślij je do naszego Centrum Kształcenia Zawodowego do sprawdzenia.

4

Weryfikacja i certyfikacja

Nasz Zespół Egzaminatorów przeprowadzi weryfikację wyników testu. Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji.

Partnerzy


Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media